EPC-labelpremie aanvragen?

U kan een EPC-labelpremie aanvragen voor:

 • woningen met een EPC-label E of F die verbeteren naar minstens een label C
 • appartementen met een EPC-label D, E of F die verbeteren naar minstens een label B

De labelpremie kan oplopen tot 5.000 euro en verhoogd worden met 20% voor beschermde afnemers.

De EPC-labelverbetering toont u aan de hand van een EPC-attest. Wij maken deze graag voor u op.

Voorwaarden EPC-labelpremie

 • Voor woningen: starten met een label E of F en binnen de 5 jaar minimaal label C halen;
 • Voor wooneenheden (appartementen): starten met een label D, E of F en binnen de 5 jaar minimaal label B halen;
 • Elke woning of wooneenheid kan maar eenmalig in aanmerking komen voor een labelpremie (zij het dat een uitbetaling in schijven wel mogelijk is);
 • Niet cumuleerbaar met de totaalrenovatiebonus:
 • Wie al 1 investering heeft gedaan met een eindfactuur in de periode 2017-2020 en daarvoor een premie heeft aangevraagd of aanvraagt, zit automatisch in het traject van de totaalrenovatiebonus en komt niet in aanmerking voor de EPC-labelpremie;
 • Wie in 2020 een bestelbon/offerte heeft ondertekend voor een investering die kan meetellen voor de totaalrenovatiebonus en de eindfactuur hiervoor in 2021 ontvangt, heeft de keuze tussen het traject van de totaalrenovatiebonus of de EPC-labelpremie.
 • Het behalen van het nieuwe EPC-label moet worden aangetoond met een nieuw EPC. Dit nieuwe EPC moet worden opgemaakt binnen de 5 jaar na de datum van het EPC waaruit bleek dat de woning/het appartement voor de renovatiewerken over een label (D),E of F beschikte. Als dat EPC werd opgemaakt in 2019 of 2020, dan moet dat nieuwe EPC worden opgemaakt voor 1 januari 2026.

EPC-labelpremie bedrag

2500 euro tot max. 5000 euro voor een woning.
2500 euro tot max. 3750 euro voor een appartement of wooneenheid.

Woning

 • Van label E of F naar A: 5000 euro labelpremie.
 • Van label E of F naar B: 3750 euro labelpremie.
 • Van label E of F naar C: 2500 euro labelpremie.

Appartement of studio

 • Van label D,E of F naar A: 3750 euro labelpremie.
 • Van label D, E of F naar B: 2500 euro labelpremie.
 • Van label D, E of F naar C: geen labelpremie.

Beschermde afnemers
Verhoging premiebedrag met 20% voor beschermde afnemer. Indien van toepassing dien je een bewijsstuk toe te voegen dat je een beschermde afnemer bent.

Tussentijdse opvraging label premie
De EPC-labelpremie kan in schijven worden verkregen als er tussentijds geldige EPC’s worden voorgelegd waaruit een voldoende labelverbetering blijkt

Wie kan de EPC-labelpremie aanvragen?

Elke eigenaar van een woning of wooneenheid kan de EPC-labelpremie aanvragen. Dit geldt zowel voor nieuwe eigenaars als eigenaars die reeds een woning bezitten. U kan als eigenaar / investeerder een EPC-labelpremie aanvragen voor meerdere woningen die u bezit.

EPC-attest verplicht toe te voegen

Om in aanmerking te komen voor het EPC-labelpremie bent u verplicht twee EPC-attesten toe te voegen:

 • EPC-attest vóór de renovatiewerken
 • EPC-attest na de renovatiewerken

Hoe en wanneer EPC-labelpremie aanvragen?

U vraagt de premie aan in 2 stappen:

 • Zodra u beschikt over een EPC-voor waaruit de ‘slechte’ energieprestatie van uw woning (label E of slechter) of wooneenheid (label D of slechter) blijkt, dient u een aanvraag tot activatie van de EPC-labelpremie in bij Fluvius;
 • Binnen de 5 jaar na datum van dit EPC-voor moet u een nieuw EPC laten opmaken waaruit blijkt dat uw woning minstens label C heeft behaald (label B voor een wooneenheid).

Vervolgens vraagt u de premie aan binnen de 12 maanden na dit EPC-na; online via fluvius.be.

EPC-labelpremie checklist

EPC vóór werken is niet ouder dan 2019

EPC vóór de renovatie (= start-EPC) mag niet ouder zijn dan 2019.

Nieuwe EPC binnen 5 jaar

De nieuwe EPC-attest is opgemaakt binnen een termijn van 5 jaar t.o.v. start-EPC.

Labelverbetering behaald

Super! U kan die premie nu aanvragen op de website van Fluvius.

Niet cumuleerbaar

De EPC-labelpremie is niet cumuleerbaar met de totaalrenovatiebonussen van de BENO-pass.

EPC-labelpremie aanvragen voorwaarden epc-attest premie renovatie

Starten met een EPC-attest voor uw labelpremie

Maak hier een afspraak voor een EPC-keuring vóór of na renovatiewerken.

Welke werken komen in aanmerking voor een EPC-labelverbetering?

Bij het berekenen van een label wordt de energie-efficiëntie van uw woning onder de loep genomen. In principe wordt er niet gekeken naar de werken die u uitvoert maar naar de behaalde energetische verbetering.  We kunnen wel stellen dat werken aan volgende domeinen van uw woning een aanzienlijke impact kunnen hebben op het label:

 • Isolatie daken, muren en vloeren
 • Ramen en deuren (beglazing en profielen)
 • Verwarmingsinstallatie
 • Koelingsinstallatie
 • Ventilatietechnieken
 • Energie opwekking, opslag en distributie (zonne-energie, warmtepomp …)

Maak een afspraak

EPC | Elektriciteit | Asbest
  Onderneming

  Gewenste keuring (meerdere keuzes mogelijk)

  Type woning

  algemene voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.

  Erkend partner van

  epc keuring antwerpen verkoop verhuur labelpremie prijs epc attest
  renuveer epc attest labelpremie aanvragen hoeveel prijs voorwaarden subsidie renoveren energie overheid epc keuring
  epc labelpremie aanvragen antwerpen keuring renteloze renovatiekrediet vlaanderen renovatiepremie epc attest renoveren energie besparen kopie